Wprowadzanie usprawnień technologicznych w firmie może być procesem długim i mozolnym. Tak jest chociażby w przypadku wdrożenia systemów z rodziny ERP, a konkretniej ERP 2.0. Nie oznacza to jednak, że nasz wysiłek jest niepotrzebny – wręcz przeciwnie! Jeśli tylko zrobimy to z głową i porządnie przygotujemy się do całego procesu, pozytywne zmiany będą odczuwalne bardzo szybko.

Co może ci dać wdrożenie systemu ERP?

Jakiś czas temu międzynarodowa organizacja APICS przeprowadziła badania, których celem było zmierzenie rezultatów wdrożenia systemów klasy ERP w firmach. Jakie były wnioski? W badanych przedsiębiorstwach stwierdzono między innymi zwiększenie sprzedaży o 16-28 proc. oraz zwiększenie wydajności o 10-16 proc. Gdyby tego było mało, w firmach udało się także zmniejszyć koszty zakupów o 7-11 proc. oraz osiągnąć zmniejszenie ilości zapasów (w zależności od przedsiębiorstwa i wybranego systemu zmiana wynosiła od 17 do aż 75 proc.!).
Co jeszcze możemy zyskać, dzięki wprowadzeniu rozwiązań z rodziny ERP? Systemy tego typu wpływają również na skrócenie czasu produkcji i znaczące usprawnienie procesu jakości. Efektem ich prowadzenia jest także wyeliminowanie wszystkiego, co zbędne: w tym między innymi niektórych etapów oraz materiałów.

ERP ERP-owi nierówny, czyli kilka słów o dostępnych rozwiązaniach

Systemy ERP dobiera się pod dwoma podstawowymi kątami: specyfiki prowadzonej działalności oraz rozmiaru przedsiębiorstwa. W zależności od tych czynników potrzebować będziemy albo skomplikowanych systemów – tu warto wymienić wielozadaniowy Comarch CDN XL, albo rozwiązań bardziej okrojonych – jak chociażby ERP Optima, także z rodziny produktów oferowanych przez Comarch.

Co ERP zmieni w twojej firmie?

Oprogramowanie z grupy systemów ERP to także realne zmiany, które odczujesz praktycznie natychmiast. Co konkretnie mamy na myśli? Chociażby łatwiej ci będzie zlokalizować źródła potencjalnych oszczędności, bo będziesz w stanie łatwiej dotrzeć do informacji o kosztach oraz o etapach funkcjonowania firmy, które je generują.
Systemy ERP to także świetny sposób na analizę rentowności twoich poczynań oraz optymalizację zarządzania zasobami, zwłaszcza jeśli ERP jest połączony z modułem WMS. To jednak nie wszystko, bo implementacja systemów z rodziny ERP to także sposób na lepszą obsługę klienta, dzięki skróceniu, czasem nawet bardzo znacznemu, oczekiwania na zamówienie.

System ERP w twojej firmie – co może zmienić

Post navigation


Dodaj komentarz